Başlangıç > Dinler > Apaçık Kur’an gerçekten de herşeyi apaçık anlatıyor mu?

Apaçık Kur’an gerçekten de herşeyi apaçık anlatıyor mu?


Bize İslam diniyle ve Kur’an’la ilgili anlatılan şöyledir: “Her şey, hem de açık seçik, hem de bütün ayrıntılarıyla Kur’an’da anlatılır. Kur’an bize olmuşu ve olacağı da bildirir. Kur’an, mucizenin ta kendisidir.”

Kur’an’da ‘apaçık’ kelimesini arattigimda onlarca ayet çıktı karşıma. Defalarca kez vurgulanan şuydu: “Biz size Kur’an’i apaçık bir rehber olarak indirdik.” Fakat gel gör ki, Kur’an’i ciddi anlamda incelemiş, altını çizerek defalarca kez okumuş biri olarak ben bu kanıya varamadım.

İnkar edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Sebe suresi, 3. ayet)

Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık. (Zuhruf Suresi, 2,3. ayetler)

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik. (Nisa suresi, 174. ayet)

İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. (Maide suresi, 15. ayet)

Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitabın âyetleridir. (Yusuf suresi, 1. ayet)

Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. (Hicr suresi, 1. ayet)

Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler halinde indirdik. (Hac suresi, 16. ayet)

Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. (Su’ara suresi, 2. ayet)

Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. (Neml suresi, 1. ayet)

Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. (Kasas suresi, 2. ayet)

Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. (Yasin suresi, 69. ayet)

Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. (Duhan suresi, 2,3. ayetler)

Bu kadar apaçık bir şekilde indirildiği söylenen Kur’an’da, aradığımız her soruya bir cevap bulabilmeliyiz diye düşünüyorum. Önce ibadetle ilgili aklıma gelen bazı soruları listeleyeyim:

Namaz günde kaç defa ve kaçar rekattan, nasıl kılınır?

Kur’an’da açık bir şekilde 5 vakit namaz kılınması gerektiği dahi söylenmez. Bu namazlarin kaçar rekat olacağı da açıkça söylenmez. Namaz nelerden oluşur, onun da cevabını Kur’an’da bulamayız. Bu yüzden namazın kaç rekat olacağı veya nasıl kılınacağı konusunda bile bir ortak noktada bulusamaz 1 milyar Müslüman. Kur’an’da namaza karşılık olarak kullanılan kelime “Salat” sözcüğüdür. Sözlük anlamıyla “dua” demektir. Bu kelime Arapça kökenli bir kelime de değildir. Kimi dilbilimciler bu sözcüğün İbranice, kimileriyse Süryanîce olduğunu söylerler. Salat demişken bir de ilginç bir ayet sunayım size, Salat kelimesini içeren:

Süphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin. (Ahzab Suresi , 56. ayet)(Peygambere salat eden Allah ve melekler… Çok ilginç…)

– Oruç nedir, nasıl tutulur?

– Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi, 187. ayet)

Kur’an’da orucun en açık şekilde anlatıldığı ayet bu ayettir. Bunun disindakilerde sadece ‘orucunuzu tutun’ şeklinde emirler vardır. Anlatıldığı üzere, tan yeri agarincaya kadar yiyip içebilir, akşam oluncaya kadar da yemek, su ve cinsel ilişkiden uzak durarak orucumuzu tamamlarız. Ama günümüzde dahi, oruçla ilgili sorularımız bitmek bilmez. Özellikle Ramazan aylarında, ‘seksle oruç açılır mi’ sorusunu da okuyabilirsiniz bir gazetenin okur köşesinde, ‘sigara orucu nasıl bozabilir ki’ sorusunu da… Bu sorular aptalca değil, gayet yerinde sorulardır. Çünkü bunlar, apaçık bir şekilde belirtilmemiştir. Açık olmadığı için, yorumlarla tamamlanmaya çalışılır. İzlanda’ya giden bir arkadaşım gece 12’de guneslendiginden bahsetmişti bana. Kuzey yarımküreye yakın yaşayanlar 6 ay boyunca güneşi görebilirler. Yani orada yaşayan birinin, Kur’an’a göre, orucunun altı ay sürmesi gerekir. Ama burada din alimleri devreye girip saat hesabını uygulamalarini önerir burada yaşayan müslümanlara. Bu, Bakara Süresi 187. ayetinde yazanı uygulamamak, açık ve net bir şekilde Kur’an’a karşı gelmektir. (“Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.“)

– Elif, lam mim, taha, yasin gibi kelimeler ne anlama gelir?

Bu kelimelerin anlamını Allah’tan başka kimse bilmez diye savunulur. Yalnız bu, Kur’an’in apaçık olmasına çelişkili değildir de nedir?

Peki, ibadetle ilgili sorulardan vazgeçtik. Biraz tüm insanların merakını giderecek sorulara yanıt arayalım Kur’an’da…

Allah, evreni bizim zaman anlayışımızla her bir günü bin yıla denk 6 günde nasıl yaratmıştır? Neden bilim bize bunun yanlış olduğunu söylerken Allah bu kadar büyük bir hata yapabilir? (A’raf Süresi 54. ayet;Yunus süresi, 3. ayet; Hud süresi, 7. ayet; Furkan süresi, 59. ayet; Secde süresi, 4. ayet; Fussilet süresi, 9-12. ayetler; Kaf süresi, 38. ayet; Hadid süresi, 4. ayet; Mücadele süresi, 4. ayet)

Allah dünyayı dort günde yarattığını iddia ederken neden dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl olarak hesaplanmıştır? Allah’in saati mi durmuştur?

– Allah dünyayı yaratmak için dört gün uğraşırken, evreni yaratmak için iki gün uğraştığını söyler. Hem de yaratılış sırasının da böyle olduğunu vurgulayarak… Yani önce dünya, sonra dünyadaki bitkiler, hayvanlar ve biz insanlar, ondan sonra da evren… Allah fotosentez denen şeyden haberdar değil midir? Bitkilerin güneş olmadan fotosentez yapamadığını bilmemekte midir? 2000’li yıllar itibariyle hepimizin de bildiği gibi evren milyarlarca galaksiden oluşur ve Samanyolu da bu galaksilerden sadece biridir. Samanyolunda milyarlarca sistem bulunur ve güneş sistemimiz de bunlardan biridir. Güneş sistemindeki toplam kütlenin %1’ini dahi oluşturmaz bizim güzel dünyamız…. Pekiiiii, bu kadar minik bir gezegen olan dünyayı yaratmak dört gün sürerken, geriye kalan asıl ve koca evren nasıl iki günde biter? Allah’in eli mi alışmıştır yaratmaya? İlkinden sonra gerisinde bir özensizlik mi söz konusudur?

– Allah yaratacaksa bunun için altı gün gibi bir süreye mi ihtiyacı vardır? Anlık olması gerekmez mi? Anlık olmayacaksa da zamanda hata yapması abes değil midir?

Fussilet süresi 11. ayette “O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi” derken bilimin bilmediği bir şeyler mi kastedilmistir? Yeterince dağ olmadığı için mi dünyada halen depremler olmaktadır? Bu iddia ilkokula dahi gitmemiş anneannemi tatmin ederken neden beni acıyla gulumsetmektedir?

Fussilet süresi 12. ayette “arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık” derken galaksileri, yıldızları “kandil” diye adlandırması biraz komik değil midir? Bu kandiller neyi kimden korumaktadirlar?

Saffat Süresi 11. ayette ” Biz onları cıvık bir çamurdan yarattık” derken ne demek istenir? Evrimin başlangıcı olan ilk hücrelerin suda oluşmasından kasitsa, cıvık çamur yerine neden daha açıkça, ilk canlıları suda yarattık gibi bir ifadeye basvurulmamistir?

Dinozorlar neden yok olmuştur? Arabistan çöllerinde bolca bulunan deveye gereginden fazla bir sekilde deginilirken, dünyaya milyonlarca yıl hükmeden dinozorlardan neden bir kez olsun bahsedilmemistir?

Dünyanın yaşının Kuran’a göre 10 bin yıl civarında olması dolayısıyla dinozorların varlığını Kuran nasıl açıklayabilir?

Lokman Süresi 10. ayette “O gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar bıraktı” derken bize neden gerizekali muamelesi yapılmaktadır? Yeryüzünün direksiz yaratılması belki 50 bin yıl önceki insanları etkileyebilirken, Mısır’daki muhendislik harikalari piramitler bu ayetin yazılışında 2000 yıl kadar önce yapıldığıni bilmiyor mudur; insanlığın bu kadar da cahil olmadığını farketmemis midir Allah?

Araf Süresi 166. ayette “Artık o yasaklandiklari şeylerden dolayı kızıp haddi aşmaya başladıkları zaman Biz de onlara: “Aşağılık maymun olun keratalar!” dedik” diyen Allah, gerçekten de bahsi geçen toplumu sihirbazlık hilesi gibi maymuna mi dönüştürmüştür? Bu maymunlasma durumu, evrimle ve bilimle nasıl açıklanabilir? Yoksa Allah bizi yine ürkütücü masallarıyla korkutmak için mi böyle söylemektedir?

Kur’an’da, neden Arabistan ve bölgesi dışında hiçbir yer hakkında atıfta bulunulmaz, bilgi verilmez? Kur’an’da neden Avustralya’daki kangurulara, Çin’deki pandalara, Amerika’daki “Sequoia” ağaçlarına deginilmez? (Bu ağaçların boyu 120 metreye kadar ulaşabilir.) Oructaki hatada olduğu gibi, neden kuzey kutbuna yakın ülkelerde güneşin 6 ay boyunca görülebileceği gibi ilginç bilgiler yer almaz? Arabistan’da yetişen hurma ağaçları Kur’an’da 23 kez anlatılması, Cennet’te dahi bu ağaçlardan olacağı bilgisinin verilmesi zaten limitli bir kitap olan Kuran’da gereksiz yer kaybı değil midir? Yoksa Allah Arabistan ve civar bolgeler disindaki insanlari silmis, onlarla muhattab bile olmamaktadir?

Görüldüğü gibi Kuran, apaciklikla uzaktan yakından alakası olmayan, karmaşık, hatalı, bilime ve mantığa ters anlatımlarla dolu bir kitaptır. Bırakın insanlığı ve dünyayı, kendi bölgesindeki cahil insanları dahi tatmin etmesi zor anlatımlar ve iddialarda bulunur. Ülkemizde “müslümanım” diye geçinen insanların %99’unun tek bir kez dahi oturup Türkçe Kuran’i baştan sona okumaya tahammül edemeyeceği kadar kötü bir kitaptır. Ha bu yazıyı okuyup da bana saldiracaklara şimdiden soruyorum: “Okumadigin bir kitabı bana hangi yüzle ve hangi bilgi birikimiyle savunuyorsun?”

Kategoriler:Dinler Etiketler:, , , ,
 1. Selma
  Kasım 8, 2016, 1:13 pm

  Kuranı kerimde her detaya yer verilseydi aynı zamanda edebi bir metin olan ve olabildiğince sık okunması gereken bu kitapta akıcılık bozulurdu. Bunu anlamak çok da zor olmasa gerek öyle değil mi?
  Kesinkes günahlar ve sevaplar eksiksiz bir biçimde Kuranı kerimde belirtilmiş. Birçok ayet çok çok boyutlu ve edebi olup birden fazla şeyi de karşılayabiliyor, bu da onun edebiyatinin güzelliğinden kaynaklanıyor.
  Sabah akşam (haşa bu ayet değildir) ” O ki namazı günde beş vakit sabah öğlen ikindi akşam yatsı olarak emretmiştir. Yatsıdan sonra 3 rekat vitir vardır, ayakta Fatiha oturuşta ettehiyyatu okuyun” diye böyle bir şey okumaktansa

  Mülk/3-4″”O yedi göğü birbiriyle uyumlu yaratandır. Rahmanin yarattığında hiçbir düzensizlik goremezsin. Haydi çevir gözünü! Hiçbir çatlak hiçbir kusur gorebilir misin?/ Sonra yine gözünü tekrar tekrar çevir . O göz sana yorgun ve bitkin olarak, baygın bir halde geri döner.””

  Böyle şeyler okumak çok daha anlamlı değil mi? İşte Kuranı Kerim bu yüzden hikmetli, ve “Şüphe yokki bu pek güzel ve şerefli bir Kuran dır.”

  Bize getirilen bir nimettir. Nimetlerin en büyüğüdür.

  “Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kor olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak ustun akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler./ Onlar ki Allahın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. /Ve onlar ki Allahın riayet edilmesini emrettigi şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar. ” Rad 19-20-21

  Ayetlerin mealleri ve tefsirleri herşeyi açıklıyor.
  Bakara suresi Medine de inmiş olmakla birlikte fıkıh sorunlarına cevaplar verir.
  Medine ayetleri karı koca hakları miras, anne baba hakkı gibi fıkıh konularina yer verir, Mekke ayetleri de kâfirler ve muslumanlarla ilgilidir daha çok.
  Kuranı kerimde ne ararsaniz bulursunuz.

  Ayrıca Rabbim Oku ve bırak dememiş, devamlı okumamizi önermiş, terk etmeyi yasaklamıştır.

 2. muhammed
  Kasım 10, 2016, 1:38 pm

  1-KUR’AN,APAÇIK MI AÇIKLAYAN MI?

  Konuyla ilgili meallerde hata vardır: Doğru meal şekli ise aşağıdaki gibidir:

  NEML-1.AYETİN DOĞRU MEALİ:

  1-Ta.Sin.Bunlar Kur’an’ın ve (hak ile batılı) AÇIKLAYAN bir kitabın ayetleridir..’’şeklindedir. Yani bu vb.ayetlerde apaçık ifadesi yerine AÇIKLAYAN ifadesi doğrudur.

  (Zuhruf Suresi, 2,3. ayetler). (Nisa suresi, 174. ayet) (Maide suresi, 15. ayet) (Yusuf suresi,
  1.ayet) (Hicr suresi, 1. ayet) (Hac suresi, 16. ayet) (Su’ara suresi, 2. ayet) (Neml suresi, 1. ayet (Kasas suresi, 2. ayet) (Yasin suresi, 69. ayet) . (Duhan suresi, 2,3. ayetler)

  Buradaki bütün ayetlerin meali bu şekildedir.

  Özetle, kur’an,,hakkı batıldan,iyiyi kötüden,doğruyu yanlıştan vs.Allah’ın bütün hükümlerini AÇIKLAYAN KİTAP ‘’demektir.
  ———————

  2-KUR’AN,BEŞ VAKİT NAMAZDAN SÖZ EDİYOR!

  SABAH VAKTi :

  Nur: 58 Ey iman edenler! Himayeniz altında bulunanlar ile içinizden henüz erginlik çağına ermemiş olanlar; sabah namazından önce,öğle sıcağında üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra olmak üzere (odalarınıza girmek için) üç vakitte izin istesinler. Bunlar, mahrem (açık) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında izinsiz girmelerinde size de onlara da bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler ve birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah,size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir.Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
  Ta ha :130 O halde onların söylediklerine sabret.Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!
  İbn Abbas : Ayet beş vakit namaza delalet eder , fazlasına ve nuksanına değil.

  (17-18) O halde, akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbîh ediniz/namaz kılınız! Göklerde ve yerde övgü O’na aittir.[

  ÖĞLE VAKTİ :

  İsra 78 Güneş’in zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl….
  Rum :17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

  İKİNDİ VAKTİ :

  Ta ha :130 O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!

  Rum : 17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi (aşiyyen: gündüzün sonu)vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.
  Ayrıca Salat’ul Vusta tabiri de makul bir yaklaşıma göre İkindi Namazını belirtmektedir :
  Bakara: 238 Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.

  AKŞAM VAKTİ :

  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
  (buradaki gündüzün iki ucu/ günün başı ve sonu/ yani sabah ve akşam, “Gecenin gündüze yakın saatleri” ise yatsıdır.
  İsra :78 Güneş’in zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl….

  Rum :17-18 Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

  YATSI VAKTİ :

  Nur :58 58 Ey iman edenler! Himayeniz altında bulunanlar ile içinizden henüz erginlik çağına ermemiş olanlar; sabah namazından önce,öğle sıcağında üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra olmak üzere (odalarınıza girmek için) üç vakitte izin istesinler. Bunlar, mahrem (açık) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında izinsiz girmelerinde size de onlara da bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler ve birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah,size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir

  Ta ha :130 ‘’O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!
  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.

  (buradaki gündüzün iki ucu/ günün başı ve sonu/ yani sabah ve akşam, “Gecenin gündüze yakın saatleri ” ise yatsıdır.

  İşte görüldüğü gibi kur’an’ın ayetlerinden beş vakit namaz anlaşılıyor.Ve hz.peygamber de bunu uygulamış ve tevatüren bize kadar da ulaşmıştır.Beş vakit namaz kur’an’da yoktur demek,hem kur’an’ı anlamamak,hem de tevatüren bize kadar gelen hz.peygamberin sünnetini (yani uygulamasını) yok saymak demektir. – alıntıdır –

  KUR’AN,NAMAZIN NASIL KILINACAĞINI DA İŞARET EDİYOR.!

  1- Küçük ve büyük hadesten,yani hükmî pislikten temizlik.(abdest almayı ve cenabeten yıkanmayı emreden ayet.( MAİDE-6)
  2.Namazı Kıbleye dönerek kılmak. (Bakara Suresi 144,149,150 )
  3- Kıyam (ayakta kılmak,) Bakara,2/238 / Furkan-64 / Nisa-103/ Maide-6) 4. Kıraat / Namazda Kur’ân’dan mutlaka bir parça okumak./ ((Müzzemmil: 20)
  5. Rukû’, yani ayakta iken belden eğilmek. Hac-77 / Muhammed-29 / Ali İmran-43.) 6-secde,yani yerde otururken alnını yere değdirmek (Hac-77 / Muhammed-29 / Ali İmran-43.)

  İşte namazın / ibadetin ana iskeletini oluşturan şekil ve şartlarına vurgu yapan nice ayetler.

  ————————————

  – Allah dünyayı dort günde yarattığını iddia ederken neden dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl olarak hesaplanmıştır? Allah’in saati mi durmuştur? (diyorsunuz)

  KUR’AN DA EVERENİN YARATILIŞIYLA İLGİLİ 6 ‘’YEVM’’ NE ANLAMA GELİR?

  Kur’an da evrenin yaratılışı anlatılırken 6 ( يوم ) ‘’ yevm’’ yani süresi bilinmeyen 6 zaman,6 evre kast ediliyor.Çünkü o zaman ne kendi ekseni etrafında dönen dünyamız,ne de güneş vardı.Bu nedenle sözkonusu ayetlerdeki (يوم ) ‘’ yevm’’ kelimesini,dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle meydane gelen 24 saatlik zaman dilimi olarak algılamak mümkün değildir.

  3-Allah ilmindeki Gün,bizdeki Gün ifadesinden farklıdır.

  Ayrıca Dünyamız da bir gezegendir .Günler ve yıllar her gezegende farklıdır.Güneş’e en yakın MERKÜR: Kendi etrafında 58.65,Güneş etrafında 88 günde döner.Yani Merkür’ün bir günü 58.65 dünya gününe denktir.

  VENÜS: Kendi etrafında 243,Güneş etrafında 224 günde döner.Yani Venüs’ün bir günü 243 dünya gününe denktir……….’’

  Bir de izafiyet teorisi bize zamanın da izafi olduğunu söyler.Bir cismin hızı arttıkça onun için zaman yavaşlar.Bu teorik deneysel olarak ta ispatlanmış bir gerçektir.

  Peki Arapçada ( يوم) (Yevm) kelimesi kaç anlama gelir.?

  -Arapça da mutlak zamana da ( يوم ) (yevm) denir.
  -24-saatlik zaman dilimine de yevm denir,
  – Allah dışında kimsenin süresini bilmediği zaman dilimine/ evreye de yine yevm denir.
  (Aşığıdaki arapça Lügat metninde de ( يوم) yevm kelimesinin her üç anlama da geldiği yazılmaktadır.

  Bkz : ( معجم: اللغة العربية المعاصر ا )
  ما معني كلمة اليوة في اللغة العربية
  وله معان 1
  1 – مطلق الأوقات والأزمان :
  2– وقت مقدَّر بمقدار يعلمه الله
  3- اليوم النَّجْميّ : ( الفلك ) الزَّمن المتطلَّب لدوران الأرض حول نفسها بشكل كامل في ما يتعلَّق بالاعتدال الرَّبيعيّ في دائرة خطّ الزّوال والذي يساوي 23 ساعة و 56 دقيقة و 4 . 09 ثانية من الوقت الشَّمسيّ .
  المعجم: اللغة العربية المعاصر

  KUR’AN DA YARATILIŞLA İLGLİ 6 GÜN İFADESİ NE DEMEK?

  Yani evrenin yaratılış evreleriyle ilgili kur ‘an da geçen (يوم ) ‘’yevm’’ kelimesi milyarlarca seneyi de ifade edebilir,çünkü evren yaratılmaya başlayınca ne dünyamız,ne de güneş vardı,bu nedenle burada 6 yevm’den söz edilirken kesinlikle süresini bilemediğimiz 6 uzun evre anlaşılır.!!!
  ======

  EVRENİN YARATILIŞ EVRELERİYLE İLGİLİ DOĞRU MEALLER AŞAĞIYA ALINMIŞTIR!

  FUSSİLET-9-12.AYETLERİN AÇIKLAMALI DOĞRU MEALLERİ!

  Fussilet-9: De ki: “Siz gerçekten yeri (yaşam için elverişli hale gelmesi dahil) iki evrede yaratanı inkar edip duracak mısınız? Birde O’na eşler mi koşuyorsunuz? O, bütün alemlerin Rabbidir.

  Fussilet-10: “Orada,(o iki jeolojik yaratılış süreci içinde) üstünden (kökleri yerin derinliklerine kadar inen) ağır baskılar/dağlar yerleştirmiş olup orayı bereketlerle donatmış ve orada bütün canlılar için gerekli gıdayı,rızklarını Ondan bekleyip,ondan isteyen bütün varlıkların hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dört evrede (yılın dört mevsiminde) elde edilmek üzere planlamıştır.’’şeklindedir.

  Peki burada dört evre,neden dört mevsim oluyor? Çünkü güneş sistemi yaratıldıktan sonra ondan kopup soğuyan dünya gezegenin üzerinde artık gece gündüzler,mevsimler, yıllar ve hayat için gerekli tüm koşullar oluşmuştur.Yeryüzü üzerindeki gıdalar da dört mevsim içinde elde edilmek üzere plana bağlanmıştır.Burada hem güneş sistemi,hem de dünyamız yaratılmış olduğu için artık zaman dilimleri ve evrler de yaratılış sürecindeki evrlereden farklı olabiliyor.Çünkü Allah katında zaman mefhumu bizimkinden farklıdır

  Bu nedenle baştan sonuna kadar dünyanın yaratılış süreci 9.ayete belirtildiği gibi,sadece iki evrede gerçekleşmiştir,ki o da göğün yaratılmasından sonradır (bkz: NAZİAT-30)

  Naziat-30: Ve onun/göğün ardından da yeryüzünü yayıp yuvarlattı.Oradan da suyunu ve otlağını,bitki örtüsünü çıkarıp meydana getirdi.’’deniliyor..

  Yani dünyamızı oluşturan gaz kütlesi güneşten kopup soğumaya başlıyor ve daha sonra hayat için elverişli hale getiriliyor.İşte dünyamızın bu yaratılış süreci göklerden sonra iki evrede gerçekleşmiştir.

  Fuusilet-11: Bir de (daha önce) duman/gaz halinde bulunan semaya (evrene) yönelip ona ve (henüz sema gibi gaz halinde bulunan) yere “İster istemez,(boyun eğerek) gelin!”diye buyurmuştu.(Onlar da kendilerine has bir iletişim şekliyle) bizler boyun eğerek/isteyerek geldik’’demişlerdi.

  Burada da ilahi emir ve hitabı önce gaz halinde bulunan semaya,daha sonra yine gaz halinde bulunan arza irad buyurulmak suretiyle evren yasaları oluşturuluyor.

  Fussilet-12: Derken onları yedi (manyetik kuşak) sema olarak iki evrede düzenlemiş ve her birine kendi yasasını vahyetmiştir.Ve (ardından) dünyaya en yakın semayı da ışık yansıtanlarla/gezegenlerle donattık, (onları) bozmaktan da koruduk; işte bu,üstün olan ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir

  BAKARA-29: O,dünya üzerinde ne varsa sizin için yaratan,bir de plan ve tasarımını (daha önce yaratmış olduğu) semaya uygulayıp onları (semavi unsurları) da yedi sema/manyetik kuşak/halinde düzenlemiş olandır. Ve yalnız O’dur her şeyi (tastamam ve hakkıyla) bilen.

  Özetle,İlk maddenin/ilk iptidai atomun patlayıp bölünmesi sonucunda meydana gelen yoğun bir gaz/enreji kütlesi uzayı kaplıyor ve iki evreden sonra,bu gaz halinde bulunan sema da yine iki evrede yedi manyetik semaya dönüşüyor.Ve en son güneşten kopup soğuyan dünyamız da yine iki evrede yaratılıp hayat için elverişli hale getiriliyor.Böylece toplam altı evrede evrenin yaratılışı gerçekleşmiş oluyor. ( الله اعلم ) Ama yine ‘’En doğrusunu Allah bilir’’

  Yani evrenin yaratılışıyla ilgili ayetlerde geçen ( يوم) ‘’YEVM’’ kelimesi çok uzun zaman ve evreleri ifade ettiğinden,milyarlarca sene anlamına gelebilir.!!

  Çünkü evren yaratılırken ne güneş,ne de dünya vardı,bu nedenle o zaman için 24.saat diliminden (dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle meydana gelen gün/zamandan) söz etmek mümkün değildir,

  İşte ayetlerin meal ve yorumları,arapça (orijinal) metinine uygun,doğru ve düzgün yapıldığında,iddia edilen bilimsel çelişkilerin hiçbirinin olmadığı görülecektir.!!! Yani sorunların tek nedeni hatalı meal ve hatalı yorumlardır.

  Sn.Editör! Gönderdiğim yorumların bir çoğu yayınlanmıyor,sebebini öğrenebilir miyiz?

  Saygılarımla.

 3. muhammed
  Kasım 10, 2016, 1:44 pm

  1-KUR’AN,APAÇIK MI AÇIKLAYAN MI?

  Konuyla ilgili meallerde hata vardır: Doğru meal şekli ise aşağıdaki gibidir:

  NEML 1.AYETİN DOĞRU MEALİ:

  1-Ta.Sin.Bunlar Kur’an’ın ve (hak ile batılı) AÇIKLAYAN bir kitabın ayetleridir..’’şeklindedir.

  Yani bu vb.ayetlerde apaçık ifadesi yerine AÇIKLAYAN ifadesi doğrudur.

  (Zuhruf Suresi, 2,3. ayetler). (Nisa suresi, 174. ayet) (Maide suresi, 15. ayet) (Yusuf suresi,
  1.ayet) (Hicr suresi, 1. ayet) (Hac suresi, 16. ayet) (Su’ara suresi, 2. ayet) (Neml suresi, 1. ayet (Kasas suresi, 2. ayet) (Yasin suresi, 69. ayet) . (Duhan suresi, 2,3. ayetler) Yukarıda geçen bütün ayetlerin meali bu şekildedir.

  Özetle, kur’an,,hakkı batıldan,iyiyi kötüden,doğruyu yanlıştan vs.Allah’ın bütün hükümlerini AÇIKLAYAN KİTAP ‘’demektir.
  ———————

  2-BEŞ VAKİT NAMAZ KUR’AN DAN DA ANLAŞILIYOR!

  SABAH VAKTi :

  Nur: 58 Ey iman edenler! Himayeniz altında bulunanlar ile içinizden henüz erginlik çağına ermemiş olanlar; sabah namazından önce,öğle sıcağında üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra olmak üzere (odalarınıza girmek için) üç vakitte izin istesinler. Bunlar, mahrem (açık) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında izinsiz girmelerinde size de onlara da bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler ve birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah,size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir.Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
  Ta ha :130 O halde onların söylediklerine sabret.Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!
  İbn Abbas : Ayet beş vakit namaza delalet eder , fazlasına ve nuksanına değil.
  (17-18) O halde, akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbîh ediniz/namaz kılınız! Göklerde ve yerde övgü O’na aittir.[

  ÖĞLE VAKTİ :

  İsra 78 Güneş’in zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl….
  Rum :17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

  İKİNDİ VAKTİ :

  Ta ha :130 O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!

  Rum : 17-18. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi (aşiyyen: gündüzün sonu)vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.
  Ayrıca Salat’ul Vusta tabiri de makul bir yaklaşıma göre İkindi Namazını belirtmektedir :
  Bakara: 238 Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.

  AKŞAM VAKTİ :

  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
  (buradaki gündüzün iki ucu/ günün başı ve sonu/ yani sabah ve akşam, “Gecenin gündüze yakın saatleri” ise yatsıdır.

  İsra :78 Güneş’in zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl….
  Rum :17-18 Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı (ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur) tesbih edin, namaz kılın.

  YATSI VAKTİ :

  Nur :58 58 Ey iman edenler! Himayeniz altında bulunanlar ile içinizden henüz erginlik çağına ermemiş olanlar; sabah namazından önce,öğle sıcağında üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra olmak üzere (odalarınıza girmek için) üç vakitte izin istesinler. Bunlar, mahrem (açık) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında izinsiz girmelerinde size de onlara da bir sakınca yoktur; onlar yanınızda dolaşabilirler ve birbirinizin yanında olabilirsiniz. İşte Allah,size ayetleri böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir

  Ta ha :130 ‘’O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece vakitlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Ve gündüzün belli vakitlerinde de buna devam et ki mutlu olasın!

  Hud :114 Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
  (buradaki gündüzün iki ucu/ günün başı ve sonu/ yani sabah ve akşam, “Gecenin gündüze yakın saatleri ” ise yatsıdır.
  İşte görüldüğü gibi kur’an’ın ayetlerinden beş vakit namaz anlaşılıyor.Ve hz.peygamber de bunu uygulamış ve tevatüren bize kadar da ulaşmıştır.Beş vakit namaz kur’an’da yoktur demek,hem kur’an’ı anlamamak,hem de tevatüren bize kadar gelen hz.peygamberin sünnetini (yani uygulamasını) yok saymak demektir. – alıntıdır –

  KUR’AN NAMAZIN ŞART VE RÜKÜNLERİNDEN SÖZ EDEREK NASIL KILINACAĞINI DA İŞARET EDİYOR.

  1- Küçük ve büyük hadesten,yani hükmî pislikten temizlik.(abdest almayı ve cenabeten yıkanmayı emreden ayet.( MAİDE-6)
  2.Namazı Kıbleye dönerek kılmak. (Bakara Suresi 144,149,150 )
  3- Kıyam (ayakta kılmak,) Bakara,2/238 / Furkan-64 / Nisa-103/ Maide-6) 4. Kıraat / Namazda Kur’ân’dan mutlaka bir parça okumak./ ((Müzzemmil: 20)
  5. Rukû’, yani ayakta iken belden eğilmek. Hac-77 / Muhammed-29 / Ali İmran-43.) 6-secde,yani yerde otururken alnını yere değdirmek (Hac-77 / Muhammed-29 / Ali İmran-43.)
  İşte namazın / ibadetin ana iskeletini oluşturan şekil ve şartlarına vurgu yapan nice ayetler.

 4. muhammed
  Kasım 10, 2016, 1:51 pm

  – Allah dünyayı dort günde yarattığını iddia ederken neden dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl olarak hesaplanmıştır? Allah’in saati mi durmuştur? (diyorsunuz)

  KUR’AN DA EVERENİN YARATILIŞIYLA İLGİLİ 6 ‘’YEVM’’ NE ANLAMA GELİR?

  Kur’an da evrenin yaratılışı anlatılırken 6 ( يوم ) ‘’ yevm’’ yani süresi bilinmeyen 6 zaman,6 evre kast ediliyor.Çünkü o zaman ne kendi ekseni etrafında dönen dünyamız,ne de güneş vardı.Bu nedenle sözkonusu ayetlerdeki (يوم ) ‘’ yevm’’ kelimesini,dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle meydane gelen 24 saatlik zaman dilimi olarak algılamak mümkün değildir.

  3-Allah ilmindeki Gün,bizdeki Gün ifadesinden farklıdır.

  Ayrıca Dünyamız da bir gezegendir.Günler ve yıllar her gezegende farklıdır.Güneş’e en yakın MERKÜR: Kendi etrafında 58.65,Güneş etrafında 88 günde döner.Yani Merkür’ün bir günü 58.65 dünya gününe denktir.

  VENÜS: Kendi etrafında 243,Güneş etrafında 224 günde döner.Yani Venüs’ün bir günü 243 dünya gününe denktir……….’’

  Bir de izafiyet teorisi bize zamanın da izafi olduğunu söyler.Bir cismin hızı arttıkça onun için zaman yavaşlar.Bu teorik deneysel olarak ta ispatlanmış bir gerçektir.

  Peki Arapçada ( يوم) (Yevm) kelimesi kaç anlama gelir.?

  -Arapça da mutlak zamana da ( يوم ) (yevm) denir.
  -24-saatlik zaman dilimine de yevm denir,
  – Allah dışında kimsenin süresini bilmediği zaman dilimine/ evreye de yine yevm denir.

  (Aşığıdaki arapça Lügat metninde de ( يوم) yevm kelimesinin her üç anlama da geldiği yazılmaktadır.

  Bkz : ( لمعجم: اللغة العربية المعاصر ا )
  ما معني كلمة اليوة في اللغة العربية
  وله معان 1
  1 – مطلق الأوقات والأزمان :
  2– وقت مقدَّر بمقدار يعلمه الله
  3- اليوم النَّجْميّ : ( الفلك ) الزَّمن المتطلَّب لدوران الأرض حول نفسها بشكل كامل في ما يتعلَّق بالاعتدال الرَّبيعيّ في دائرة خطّ الزّوال والذي يساوي 23 ساعة و 56 دقيقة و 4 . 09 ثانية من الوقت الشَّمسيّ .
  المعجم: اللغة العربية المعاصر

  KUR’AN DA YARATILIŞLA İLGLİ 6 GÜN İFADESİ NE DEMEK?

  Yani evrenin yaratılış evreleriyle ilgili kur ‘an da geçen (يوم ) ‘’yevm’’ kelimesi milyarlarca seneyi de ifade edebilir,çünkü evren yaratılmaya başlayınca ne dünyamız,ne de güneş vardı,bu nedenle burada 6 yevm’den söz edilirken kesinlikle süresini bilemediğimiz 6 uzun evre anlaşılır.!!!
  ——

  EVRENİN YARATILIŞ EVRELERİYLE İLGİLİ DOĞRU MEALLER AŞAĞIYA ALINMIŞTIR!

  FUSSİLET-9-12.AYETLERİN AÇIKLAMALI DOĞRU MEALLERİ!

  Fussilet-9: De ki: “Siz gerçekten yeri (yaşam için elverişli hale gelmesi dahil) iki evrede yaratanı inkar edip duracak mısınız? Birde O’na eşler mi koşuyorsunuz? O, bütün alemlerin Rabbidir.

  Fussilet-10: “Orada,(o iki jeolojik yaratılış süreci içinde) üstünden (kökleri yerin derinliklerine kadar inen) ağır baskılar/dağlar yerleştirmiş olup orayı bereketlerle donatmış ve orada bütün canlılar için gerekli gıdayı,rızklarını Ondan bekleyip,ondan isteyen bütün varlıkların hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dört evrede (yılın dört mevsiminde) elde edilmek üzere planlamıştır.’’şeklindedir.

  Peki burada dört evre,neden dört mevsim oluyor? Çünkü güneş sistemi yaratıldıktan sonra ondan kopup soğuyan dünya gezegenin üzerinde artık gece gündüzler, mevsimler, yıllar ve hayat için gerekli tüm koşullar oluşmuştur.Yeryüzü üzerindeki gıdalar da dört mevsim içinde elde edilmek üzere plana bağlanmıştır.Burada hem güneş sistemi,hem de dünyamız yaratılmış olduğu için artık zaman dilimleri ve evrler de yaratılış sürecindeki evrlereden farklı olabiliyor.Çünkü Allah katında zaman mefhumu bizimkinden farklıdır
  Bu nedenle baştan sonuna kadar dünyanın yaratılış süreci 9.ayete belirtildiği gibi,sadece iki evrede gerçekleşmiştir,ki o da göğün yaratılmasından sonradır (bkz: NAZİAT-30)

  Naziat-30: Ve onun/göğün ardından da yeryüzünü yayıp yuvarlattı.Oradan da suyunu ve otlağını,bitki örtüsünü çıkarıp meydana getirdi.’’deniliyor..

  Yani dünyamızı oluşturan gaz kütlesi güneşten kopup soğumaya başlıyor ve daha sonra hayat için elverişli hale getiriliyor.İşte dünyamızın bu yaratılış süreci göklerden sonra iki evrede gerçekleşmiştir.

  Fuusilet-11: Bir de (daha önce) duman/gaz halinde bulunan semaya (evrene) yönelip ona ve (henüz sema gibi gaz halinde bulunan) yere “İster istemez,(boyun eğerek) gelin!”diye buyurmuştu.(Onlar da kendilerine has bir iletişim şekliyle) bizler boyun eğerek/isteyerek geldik’’demişlerdi.

  Burada da ilahi emir ve hitabı önce gaz halinde bulunan semaya,daha sonra yine gaz halinde bulunan arza irad buyurulmak suretiyle evren yasaları oluşturuluyor.

  Fussilet-12: Derken onları yedi (manyetik kuşak) sema olarak iki evrede düzenlemiş ve her birine kendi yasasını vahyetmiştir.Ve (ardından) dünyaya en yakın semayı da ışık yansıtanlarla/gezegenlerle donattık, (onları) bozmaktan da koruduk; işte bu,üstün olan ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir

  BAKARA-29: O,dünya üzerinde ne varsa sizin için yaratan,bir de plan ve tasarımını (daha önce yaratmış olduğu) semaya uygulayıp onları (semavi unsurları) da yedi sema/manyetik kuşak/halinde düzenlemiş olandır. Ve yalnız O’dur her şeyi (tastamam ve hakkıyla) bilen.

  Özetle,İlk maddenin/ilk iptidai atomun patlayıp bölünmesi sonucunda meydana gelen yoğun bir gaz/enreji kütlesi uzayı kaplıyor ve iki evreden sonra,bu gaz halinde bulunan sema da yine iki evrede yedi manyetik semaya dönüşüyor.Ve en son güneşten kopup soğuyan dünyamız da yine iki evrede yaratılıp hayat için elverişli hale getiriliyor.Böylece toplam altı evrede evrenin yaratılışı gerçekleşmiş oluyor. ( الله اعلم ) Ama yine ‘’En doğrusunu Allah bilir’’

  Yani,evrenin yaratılışıyla ilgili ayetlerde geçen ( يوم) ‘’YEVM’’ kelimesi çok uzun zamanları, evreleri ifade ettiğinden,milyarlarca sene anlamına gelebilir.!!

  Çünkü evren yaratılırken ne güneş,ne de dünya vardı,bu nedenle 24.saat diliminden (dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle meydana gelen gün/zaman diliminden söz etmek mümkün değildir,

  İşte ayetlerin meal ve yorumları,arapça (orijinal) metinine uygun,doğru ve düzgün yapıldığında,iddia edilen bilimsel çelişkilerin hiçbirinin olmadığı görülecektir.!!!

  Saygılarımla.

 5. muhammed
  Kasım 19, 2016, 8:38 am

  – Allah yaratacaksa bunun için altı gün gibi bir süreye mi ihtiyacı vardır? Anlık olması gerekmez mi? Anlık olmayacaksa da zamanda hata yapması abes değil midir? (diyorsunuz)

  Cevap: Semavat ve arz altı devrede, safha safha yaratılmış. Ve sonunda şu gördüğümüz harikalar harikası kâinat çıkmış ortaya.

  Önce şunu bilmemiz lazım,yüce Yaratıcı her şeyden önce yaratılış yasasını/sünnetullahı
  yani evrenin yasalarını oluşturuyor,daha sonra da her şeyi kendi has yasasına göre yaratıyor.O dileseydi,elbette istediği süre içinde veya bir anda da yaratabilirdi, ama bu durum onun yaratılış yasasına aykırı olurdu,kendi yarattığı yasasına /sünnetullaha aykırı hareket etmesi düşünülemez.Oysa yaratılış yasası ve yaratma işlemi yalnız kendi elinde olan yaratıcıya,neden bu yaratılış yasasını oluşturmuş ve ona göre yaratıyor veya böyle bir duruma abes değil mi diye söylemenin bir anlamı var mı? Yani Enstein’in dediği gibi Tanrı zar atmıyor”,her şey bir plan,proğram ve oluşturduğu yasayla yaratıyor.

  Ayrıca kur’an’ın Yasin-82.vb.ayetlerle ilgili meallerin çoğu hatalı olduğunu da ifade etmek isterim.

  YASİN-82.AYETİN DOĞRU MELİ ŞÖYLEDİR!

  Yasin-82: O, eşsiz yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman, sadece ona “Ol!” demesi yeter: o da hemen oluş sürecine girer.’’şeklindedir.

  Çünkü ayetin Arapçası şöyledir. ( كن ) ‘’kün’’ Yani ‘’OL! ’’ ( فيكون ) ‘’feyekün’’ ardında o da ‘’olmaya başlıyor,olma sürecine giriyor. ‘’ Zira ( يكون )’’yekün‘’fiili muzari’ olup, ‘’ol!’’ emrinden sonraki GELECEK ZAMANI ifade eder.Öyleyse kainatın yaratılış süresi 6 evre tasarlanıyor ve ‘’ol ‘’emriyle yaratılış süreci başlıyor,6 evre sonra da evrenin yaratılışı tamamlanmış oluyor.

  Yâni ‘’evre’nın 6 evrede olması için Ol denmiştir ve altı evrede olmuştur’’ şeklinde anlaşılır.
  Onun yaratılışındaki bu hikmet tecellisi ondaki hadiselerde de kendini göstermiş.Gece birden kaplamamış yeryüzünü; gündüz de âniden gelmemiş.Geceden seher vaktine geçilmiş ve onu güneşin doğuşu takip etmiş.vs.

  Bu hikmetli yaratılış,bitkiler âleminde de hüküm sürmüş.Çekirdekte ilâhî bir sanat ve hikmet gizli.Koca ağacın bütün programı o küçücük âlemde çizilmiş.Ondaki, genetik şifre ilim adamlarını hayretler içinde bırakan bir mükemmellikte ve yine onları çaresiz kılacak kadar derin sırlarla dolu çekirdeğin açılması apayrı bir harika.Fettah isminin tecellisi.Arzın çekimine rağmen yukarıya doğru başlayan hikmetli ve intizamlı yürüyüş.Derken fidan devresine eriş. Boy atma ve kalınlaşma devreleri ve sonunda çiçek açıp meyve verme… Her meyvenin de büyümesi, kemâle ermesi ve o yumuşak meyveden sert çekirdeklerin süzülmesi yine birden bire değil, safhalar hâlinde gerçekleşmekte.
  Her safhası ilim ve hikmetle yürütülen bu akıl almaz faaliyetler, yeryüzünü değişik tablolarla doldurur ve fikir ehlini bu ilâhî sanatlara hayran bırakır.
  Dünyada hikmet, âhirette ise kudret hâkim. Dünya kudret âlemi olsaydı, şu muhteşem altı devre yerine bir anda yaratılacaktı. Ondaki ağaçlar da bir anda bitecek ve son şekliyle boy göstereceklerdi,o zaman yukarıda sıralanan ilâhî sanat eserleri de vücut bulmayacaklardı.
  Çekirdekler âlemi,yoklukta kalacak,açılmaları,büyümeleri,fidan olmaları gerçekleşmeyecekti.
  Çekirdekler olmayınca, haliyle, yumurtalar ve nutfeler âlemi de yokluktan kurtulamayacaklar, bu âleme gelip, taşıdıkları rabbanî sanatları sergilemekten mahrum kalacaklardı.
  Fidanlar olmayınca bebekler de, kuzular da, buzağılar da olmayacaktı. Binlerce sanat bire inecek, yüzlerce güzellik ortadan kaybolacaktı.
  Terbiye ve tedbir fiillerinin tecellileri görülmeyecek, sadece ibda ve icat fiillerinin mahsûlleri, âlemde boy gösterecekti.
  İlâhî hikmet buna müsaade etmedi ve kâinatı bir anda yaratmak yerine altı devrede inşa etmeyi takdir buyurdu. (alıntı)
  ———————————————–

  – Fussilet süresi 11. ayette “O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi” derken bilimin bilmediği bir şeyler mi kastedilmistir? Yeterince dağ olmadığı için mi dünyada halen depremler olmaktadır? Bu iddia ilkokula dahi gitmemiş anneannemi tatmin ederken neden beni acıyla gulumsetmektedir? ( diyorsunuz)

  DAĞLARIN FONKSİYONU!

  Dağların rüzgarların hızlarını kesip, bir çok fırtınayı engellediği bilimsel olarak bilinmektedir. Aynı şekilde ağırlık noktalarıyla yerçekimi esasına göre bir denge unsuru sağladıkları da kolaylıkla anlaşılabilir.

  Yine bilindiği gibi yer kabuğu parçalı plakalardan meydana gelmiştir,birbirine kenetlenmiş bu plâka parçalarına levha denir. Levhalar magmanın üzerinde yüzerler.Magmanın kaynayan bir su gibi döngü oluşturması, levhaların sürekli hareket etmesini sağlar.Yani bir geminin deniz üzerinde yüzdüğü gibi yer kabuğu da /levhalar adeta magma deryası üzerinde yüzmektedir.Fakat dağların kökleri magmanın derinliklerine indiği için yer kabuğunda/ levhalarda hissedilebilecek ve düzensizlik oluşacak şekilde bir sarsıntı oluşmuyor.Örneğin su üzerinde bulunan geminin bir kısmı suyun içinde değilde,tamamı suyun yüzeyinde ise çok sarsılacak,ama onun bir ksımı suyun içine batmış ise fazla sarsılmaz.İşte dağların da kökleri magma deryasının içine doğru indiğinden lavhalarda hissedilecek ve düzensizlik oluşturacak bir sarsıntı olmuyor.Yani kur’an, yeryüzünün sarsılmasından bahsederken bu duruma işaret etmiş olur.Bu nedenle dağlar,depremleri değil, levhalarda meydana gelebilecek sarsıntıyı önlemektedir.

  Dağların oluşumuna yol açan yeraltı etkileşimlerinde, yer çekimi etkisiyle ve magmanın itmesiyle yeraltı katmanlarının birbirlerine baskı yapmaları ön plandadır.Böylece katmanların içinde ve arasında oluşan ağır baskılar, bu katmanların bükülmesine veya kırılmasına ve belirli kısımlarının yükselmesine yol açar. Oluşan yükselme, aslında yer altındaki ağır baskıların rahatlatılmasıdır.Bilimsel ifadesiyle, basıncın azalması, yer kabuğundaki bu şekil değişiklikleri sayesinde sağlanmaktadır.

  Bu açıdan bakıldığında dünyanın,içindeki ağır baskılardan inşirah bulmasının meyvesi, dağlardır. Yukarıda bahsedilen ayetler de zaten sarsıntıyı engelleyici olarak cebel kelimesini değil revasiye kelimesini kullanarak hakikate işaret etmiştir. Biz insanlar ise, bakış açımızdaki derinliğe ve zenginliğe bağlı olarak farklı şekillerde yorumlayabiliyoruz bu ayeti.

  AYRICA DAĞLARIN FONKSİYONU HAKKINDA FRANK PRESS ŞÖYLE DİYOR?

  “The Earth” (Yeryüzü) Kitabın yazarı Frank Press, Bilimler Akademisi başkanıdır ve Amerika’nın eski başkanlarından Jimmy Carter’ın bilimsel konulardaki danışmanıdır. O, dağları, kökünün çoğu toprağın derinliklerinde olan çiviye (wedge like shape) benzetir. Dr. Press dağların fonksiyonlarını uzun uzadıya anlatır ve onların yerkabuğunu stabilize etmekteki önemli rollerine dikkat çeker. Bu bilgi Kuran’ın 14 asır önce verdiği bilgilerle tamamen aynıdır.
  Yer kabuğu aslında sıvı bir ortamın üzerinde yüzer durumdadır. Yer kabuğunun kalınlığı çoğunlukla 5 km civarındadır. Oysa dağların altındaki kalınlık 35 km gibi değerlere ulaşmaktadır. Bunun sebebi dağların kazıklar gibi yerin altında bir köke sahip olmalarıdır…
  Dağlar yerkabuğunu meydana getiren tabakaların çarpışmaları, bir tabakanın diğer tabakanın altına girmesi sonucu oluşmuştur.Üstte kalan tabaka kıvrılıp dağları oluşturmuştur Alttaki tabaka da derine doğru uzanan dağın kökünün oluşmasını sağlamıştır. Böylece dağlar yeraltına doğru uzanan kökleri ile yerkabuğu tabakalarının birbirlerine kaynaşmasını sağlar.Dağların toprağın içinde derin kökleri vardır.Dağların yerkabuğunun genel dengesini sağlamadaki etkisi izoztesi (isostasi) diye tanımlanır. Webster’s New Twentieth Century Dictionary’de (Webster’ın Yeni 20. yüzyıl sözlüğü) bu terim şöyle açıklanır: “Jeoloji’de dağların Dünya yüzeyinin altında oluşturdukları yer çekimsel kuvvet sayesinde yer kabuğunun genel dengesinin sağlanması.”Dağların Yer kabuğunun genel dengesini sağlamadaki etkisi izoztesi(isostasi) olarak tanımlanır.Dağların sıradan bir yeryüzü çıkıntısı olarak algılandığı dönemde, dağların yeryüzündeki dengeyi sağlayıcı özelliğine ve gözle görülmeyen köküne işaret eden Kuran, her konuda olduğu gibi bu konuda da bizi kendine hayran bırakmaktadır.
  Modern jeolojik ve sismik araştırmalar neticesinde ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda Kuranda açıkça ifade edilmesini ne ile izah edeceksiniz?

  Bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda dağların bu tür fonksiyonunu doğru anlatan kur’an,evreni yaratan yüce allah’ın kitabıdır” diye iman mı edeceksiniz? Yoksa hala bu güneşe gözlerinizi kapatıp kendinizi karanlığa mahkum mu edeceksiniz?
  ‘’ alıntıdır ‘’

  —————————————————–

  – Fussilet süresi 12. ayette “arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık” derken galaksileri, yıldızları “kandil” diye adlandırması biraz komik değil midir? Bu kandiller neyi kimden korumaktadirlar? ( diyorsunuz )

  FUSSİLET-12.AYETİN MEALİ ŞÖYLEDİR!

  Fussilet-12:Derken onları yedi (manyetik kuşak) sema olarak iki evrede düzenlemiş ve her birine kendi yasasını vahyetmiştir. Ve (ardında) dünyaya en yakın semayı da ışık yansıtanlarla/ gezegenlerle donattık, (onları) bozmaktan da koruduk; işte bu,üstün olan ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.

  Yani doğru meal,’’Arza en yakın semayı kandillerle değil,ışık yansıtanlarla/gezegenlerle donattık…’ ’ şeklindedir.

  Bu nedenle komik dediğiniz bir durum söz konusu değil.

  – Saffat Süresi 11. ayette ” Biz onları cıvık bir çamurdan yarattık” derken ne demek istenir? Evrimin başlangıcı olan ilk hücrelerin suda oluşmasından kasitsa, cıvık çamur yerine neden daha açıkça, ilk canlıları suda yarattık gibi bir ifadeye basvurulmamistir? (diyorsunuz)

  Bu ayete,ilk canlı hücrelere değil,insanların ilk atasını oluşturan canlı hücreye işaret ediliyor.Yani ilk insanı oluşturan hücrenin özlü ve yapışkan çamurdan yaratıldığına vurgu yapılmıştır.Örneğin NİSA-1. ayete şöyle deniliyor.

  1-Ey insanlar!Sizi tek bir candan (bircanlı hücreden) yaratan ve (o canlı hücrenin birkaç hücreye bölünmesiyle) onun eşini de ondan (onun özünden) meydana getiren ve (herbiri biyolojik bir süreçle bir beşer olarak vücut bulduktan sonra) ikisinden de bir çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının……’’. ( الله اعلم)

  Yani ilk insan direk topraktan değil,dolaylı olarak sulu toprak içinde yaratılmış bulunan ( نفس واحدة) ‘’nefsi vahide’’den (ilk canlı hücreden) yaratılmıştır.Bu nedenle ilk insanın bütün hayat unsurlarını içinde barındıran bu sulu topraktan yaratılması dolaylıdır.Çünkü ilk canlı hücre de yine tüm hayat unsurlarını içinde barındıran sulu topraktan meydana gelmiştir.İşte bu yönüyle ilk insan da dolaylı olarak topraktan yaratılmıştır.Bu yüzden hangi ayete ilk insanın çamur,toprak vs.den yaratıldığına vurgu yapılıyorsa,onun toprak menşeli o nefsi vahide den (ilk canlı hücreden) yaratıldığına ve dolayısıyla,onun da menşei toprak ve içindeki elementler olduğuna vurgu yapılmış oluyor.Yani NİSA-1.ayet, bu konuyla ilgli diğer bütün ayetlerin tefsiri niteliğindedir.

  Bir de İlk insan neden yaratılmışsa,onun EŞİ de onun yaratıldığı aynı öz ve cevherden yaratılmıştır. Bkz:Tefsirur Razi,Tefsirul mizan,Tefsirul menar,Fizilalil kur’an.(devam edecek)

 6. nur
  Ocak 5, 2017, 4:21 pm

  İlk önce Rabbimden sen ve senin gibi düşünenler için hidayet umuyorum.

  Mülk/3-4″”O yedi göğü birbiriyle uyumlu yaratandır. Rahmanin yarattığında hiçbir düzensizlik goremezsin. Haydi çevir gözünü! Hiçbir çatlak hiçbir kusur gorebilir misin?/ Sonra yine gözünü tekrar tekrar çevir . O göz sana yorgun ve bitkin olarak, baygın bir halde geri döner.””

  enam 114= Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren kitabı indirmişken ben O’nun dışında bir hakeme mi başvurayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, Kur’an’ın gerçeğe dayalı olarak Allah tarafından indirildiğini bilirler. O halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

  bu ayetler her şeyi kapsıyor aslında,fakat bakabilene….Rica ediyorum ön yargısız yaklaş kurana o zaman onun bir şifa kaynağı olduğunu göreceksin…

 7. tuncer
  Şubat 3, 2017, 3:52 pm

  Bizde çok takıldık bu gibi detaylara… Elif,lam mim ne demektir hikmeti nedir dedik, buna kafa yoranı Kur’an azarladığı halde… 3 ile 5 i çarptık, güneş kaç defa geçiyor ay kac dedik… Siyirdiydik anlayacağın. Halbuki Kur’an bana her seferinde kitabın sadece apaçık öğütten baska bir sey olmadigini dedigi halde…

  Cok şükür şimdi doğruyu gördük. Böyle mevzular geldi mi diyorum ki; “üniversite girişi gibi sınavlardaki sorularda nasıl yaniltmacalar varsa, bu sınavda öyle. Herşey sınavmıs meger. Dogan bebeğim, ticaretim, hatta tesadüfen karşılaştığım sen ve yazın bile…
  Sevgiyle kalın

 8. Sem
  Nisan 26, 2017, 6:27 am

  Öncelikle tembel Müslümanlar gibi yapmayıp okuyup emek verdiğin,sorguladıgın için tebrik ederim. Ben de sizin gibi yaptım. Burada zaman alır. Yazacak vaktim yok uzun sürer.Fakat farklı kaynakları taramanızı,samimi yaklaşmanızı rica ederim. Ayetleri iyi inceleyin. Bir eksiklik yok.

 9. Şeyhmus kaya
  Mayıs 10, 2017, 9:23 pm

  Arkadaşım sen. Kuranı okurken normal kitap gözüyle okuyorsun. Örnek 6 günde yarattı dünya gözüyle bakarsan böyle harap olursun. Allah zamandan münezzehtir. 6 gün 6 defa ol demesidir. Zahiri batini ilimleri muteşebbih ayetler vardır. Şu anda kuranı okusan yeter. Diyen ne oldukları bilinmeyen insanlar çıktı. Bunlar insanlara apaçık kuran indirdik ayetlerini göstererek insanlara hadisin sünnetin gereksiz olduğunu inandırdılar. Hata İslam tarihi olmasada bile kuranı anlamak mümkün değil. Bu Isn kültürü felsefe boyutuda var. Arap kültüründe kız çocukları 8 yaşından sonra sayılır 9 yaş aslında 17 yaştır. İşi n bu boyutuna baktığımızda. Tesfir kitaplarını okuman lazım. Mekkefe medine’de inmesinin bile büyük bir farkındalığı var. Allahın eli diye kuranda geçer. Ama allahın eli var diye çıkarsan ortaya kafir olursun. Ordaki elin manası kudreti anlamındadır. Şunuda söyleyim kardeşime. Türkçefe it oğlu it dedilermi böyle geçersin .arapça kelp ibnil kelp dedinmi adam öldürürler. Kelime aynı ama arapça manası çok derin. Arap bir adam kuranı okuduğu zaman korkudan titrer türkçe okuduğu zaman. Şöyle böyle.diyor dersin. Karanlık diye okursun arapçada karanlığın karanlığı sonsız karanlık manası deni titretir o mana sen sadece karanlık diye okursun. O yüzden tesfiri oku doğru yolu bulursun inşallah.

 10. Hilal
  Haziran 29, 2017, 1:48 am

  Selamun aleyküm kardeşim peki sen ne olduğunu düşünüyor, his ediyor ve neye inanıyorsun? Merakımı maruz gör lütfen ateistmisin??

 11. Ramazan
  Temmuz 31, 2017, 11:26 am

  İnanma çağrısı yapıyorsun kuş kadar beyninle var olduğuna inandığın var beynin ama göremiyorsun görmediğin beynine inanıyorsun Kâinatın evrenin dünyanın yaratıcısı olan Allah ın işi ne biz karisamayiz bak aklı yaratan Allah ama senin aklın almıyor İnşaAllah bir gün alırdı bu esarettenn kurtulursun nelerle uğraşıyor yazık sana

 12. Ali
  Kasım 2, 2017, 7:17 am

  [“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.:(Ahzab Suresi , 56. ayet)
  (Peygambere salat eden Allah ve melekler… Çok ilginç…)”]

  Kur’ani ve Arapça terimler, sözcükler ve ifadeler hakkında bilginiz olmadığı açık seçik ortada 🙂
  “Salat” kelimesinin birden çok anlamı vardır.
  Kimi bağlamda bizim ifademizle NAMAZ(fars.), kimi bağlamda DUA, kimi bağlamda YARSIM anlamlarına gelir.
  Bu ayette kullanıldığı bağlam YARDIM’dır.
  Yani Allah ve Melekleri Elçiye YARDIM ediyorlar. Ey iman edenler! Sizde ona yardım edin” dir…

 13. Gökhan
  Ocak 14, 2018, 11:41 pm

  Dünyanın yaratılışı ile ilgili ayette gözden kaçırdığımız en büyük detay Allah’ın zamanı yaratırken zamanın zaten yaratılmış olduğu. Ayet dünyayı ve kainatı (Uzay, Uzay zaman ve dünya zamanını) yaratma işinin Allah’ın 6 gününü aldığını söylüyor.

 14. Ocak 15, 2018, 12:57 am

  Gokhan, kuran o kadar derin degil. Baska ayetlerde de gunesin balciga battigi, veya dunyanin uc noktasina ulasan evliyanin hikayesi gibi absurd seyler de var. Ama daha da dogrusu su ki, bu 6 gun saptamasi kuran’a tevrattan, tevrat’a da sumer inanclarindan gecmis bir mitolojik masaldan baska bir sey degil. Muhammed (Allah) ayni ayetlerde dunyayi kainattan once yarattigini da iddia ediyor ki, inanilan sey budur zaten tarihte. Dunya-merkezcilik bunun uzerinedir. Kainatin 13.5 milyar yildir genislemekte oldugunu, dunyaninsa daha 4.5 milyar yasinda genc bir gezegen oldugunu da hatirlatirim.

  Hani muslumanlarin iddia ettigi goz perdesi vardir ya, musluman olmayip da islam hakkinda elestiride bulunanlar icin soyledikleri… “Goremiyorsunuz, allah kalbinizi kapatiyor vs” gibi aciyarak soyledikleri perde… Iste o perde aslinda (herhangi) bir dine inananlarda var. Adi da var hatta bu perdenin.. Inanc.. Bilginin onunu perdeleyebilen tek sey bu iste. Inanc.

  Uzay-zamanla kurtarmaya calistigin o ayetleri hic korkmadan okuyunca iceriginin bosluguna tebessum etmemek elde degil.. 1400 yil oncenin bilgisizligiyle yazildigi o kadar net ki..

 15. ismail
  Ocak 15, 2018, 2:19 am

  güneşin balçığa batma meselesi zulkarneyn ayetlerinde geçer. zulkarneynin o anki gördüğü göz üzre yazılmış. bataklık gerisinden güneşin battığını görmüş olmak bunun için yeterlidir. gemilerle gidilmediği dönemde karaların gidilebilen en uzak noktası dünyadaki en uç noktadır. misal sibiryanın sonu. büyük iskenderde bundan 2350 sene öncesinde dünyanın bittiği yere kadar gideceğim diye yola çıkmış. hindistandan öteye gidememiş dünyanın sonu sayılacak noktaya ulaşamadan hayal kırıklığııylla geri dönmek zorunda kalmıştı. dünyanın kainattan önce yaratılması meselesine gelince bazı ayetler sahabelerin sorusuna karşılık olarak geliyordu. soru tersten sorulmuş cevapta ona göre gelmiş. bazen verilen cevap soranın aklına hitap eder.kainatın genişlediğini bilim kuranı kerimden öğrendi.
  sümer mitolojileri peyamberlerin getirdiği dinlerden öğrendiğini deforme eden işine geldiği gibi bozan devlet ahlakının ürünü olmalı. sümerlerdede ibrahim peygamber vardı.dünyayı güneşi ayı sümerler varetmedi. insanlık kendisi için hazırlanmış buldu. bugünde devlet dini kendi işine geldiği şekliyle alıyor. devlet din doğru diyor. ama dinin yasakladığı heykelciliği içkiyi kumarı faizi ve daha pekçok şeyi yasaklamıyor. ama dinin işine gelen yerlerinide alıyor. tıpkı sümerler gibi.
  seneler önce bir takvim yaprağında okudum bu yazıyı.uzay bilimci doktorun evine misafirliğe gidiyor. duvarda bir resim gözüne ilişiyor. soruyor ne olduğunu. beyin zarının fotoğrafının büyütülmüş hali diyor doktor. uzay bilimci hayretler içinde kalıyor. aynı fotoğraf bendede var kainatın resmi olarak.

 16. ismail
  Ocak 15, 2018, 2:34 am

  6 gün Allahın takdir ettiği zaman birimi. dünya henüz yaratılma evresinde olduğundan dünya gününden bahsedilemez. zaman olgusundan bahsedildiğine göre kainat varmış işte dünyadan önce. sümer devleti 6 gün meselesini peygamberlerden almış. peygamberler devletlerden öncede vardı. zaman kavramı olduğuna göre dünyanın kainattan önce yaratılması değil mevzu dünyaya ait olan gök atmosfer olmalı bahsi geçen. inceleyeceğim.

 17. Hasan
  Ocak 23, 2018, 3:04 am

  Bence apaçık ifadesini yanlışa yorumlamışsın; kuranın geneline baktığında bu ifadenin insan eliyle yazılmadığının yani Allah tarafından ortaya konulmuş olduğu kanısı kendini göstermektedir ki bu apaçık ifadesi mananın apaçık ifadesi değildir.Ali imran 7. Ayet ne diyor biz bazı ayetleri muhkem bazılarını müteşabih kıldık diyor hatta müteşabih peşinde koşanların yanılabileceğini beyan ediyorken bu çelişki sizin hatta birçok müfessirin bu ifadeyi yanlışa tercüme etmenizden kaynaklanıyor sende misal vermişsin kuran mecazı çok kullanır maymunlaşan insan tabiri insanların gerçekten maymun olduğunu değil insanlıktan çıkıp maymun iştahlı tabiri gibi uçkur düşkünü hale gelmelerini gösterir.Unutmayalım ki her nimetin fazlasıyla olduğu bu dünyamız da yaşayan bir Kurandır ve üzerinde şüphe olsaydı hayat biteceği için bu basılı Kurana da ihtiyaç kalmazdı bu arada kuranın bir yaklaşımını daha hatırlatayım mesela Allahın gazabına uğrayanlar ifadesi burada Allah senin zarar görmeni istemez kişi ne ederse kendi bulur, Allah sana akıl ve irade vermiştir kötüye saparsan kötü şeylerle karşılaşman ve yoldan çıkman doğaldır,çünkü herşeyin Allahtan olduğu apaçıktır,bu Allahın değil insanın tercihidir.Kuran sürekli vurguluyor siz hiç düşünmez misiniz diye,Kuranla bu kadar ilgiliysen pireye kızıp yorganı yakma lütfen, meallerde hata olabilir bu Kuranı değiştirmez.

 18. Hasan
  Ocak 23, 2018, 3:28 am

  Bu Kuran kendisiyle yarışsınlar, Allahtan başkasına yönenilmeyeceğini anlasınlar ve akıllılar öğüt alsın diye tüm insanlara apaçık bir bildiridir. (İbrahim süresi 52)
  Şu şekilde de Kuran tanımlıyor apaçıklığı…
  Kuranla uyaracaksın,Allahtan başkasına yönelmeyeceksin;öğüt alacaksın bu durumu açıkça ilan ediyorum diyor

 19. Hüsamettin Aktaş
  Şubat 18, 2018, 7:39 pm

  Zaten Kur’an da bazı ayetlerin apaçık olduğu, bazı ayetlerin anlaşılma ilminin Allah da olduğu yazılı.
  Tevrat ve incili tasdik edici ?der.
  Ve Kur’anı kolayınıza gelen ve anlayabilmek icin okuyun der.
  Yoksa Musa’nın mucizesinimi bekleyelim.Ben bir kere arapca okudum.bir sey anlamadigim için sonra hep Türkçesi okuyorum.
  Yalnız 3-5defada fazla birsey anlayamaz insan.Tekrar tekrar günlük okuyun. Kendinizi Allah’en yakın kişi hisseden bir kul olacaksın. Salam.

 20. Christ
  Mart 8, 2018, 6:27 pm

  Anlamak istemeyene ne söylense nafile,çoğu insan at gözlükleriyle yaşadığı için aşırı dindar kesimler bu kadar kötü durumda,herşeye canlıdan cansıza taciz,tecavüz,darp,öldürme,ruhsal ve fiziksel şiddet gibi pek çok olumsuzluklar işte buyüzden fazlaca hergün artıyor,çünki koyu islamcılar ayetleri kafalarına göre yorumluyorlar oysaki apaçık gönderildiģi bile kuranda geçiyorken sen daha neyin yorumunu yapıyorsun diye de bi Allahın kulu bile çıkıp demiyor…demekki kitapda yazandan kimsenin haberi yok bu da buradan anlaşılıyor,yobazlıkda böylece artıyor işte,çok üzücü keşke elden birşey gelebilse,açık görüşlü olmaya çalışın çünki bu şart,her düşünceye açık olmak gerekir yoksa sonumuz hiçde iyi olmaz,yazılarınız paylaşımlarınız bilgilendirici ancak sizde tanrı’nın olmadığını düşünerek tanrı varsa bile bu düşünceye kendinizi kapattığınız için yaratıcıya ulaşmanız onu tanımanız imkansız olur,tabiki tanrıyı ve yaratılışı sorgulayabiliriz bu en doğal hakkımız ama yargılamamalıyız,sorgulamakla yargılamak arasında dağlar kadar fark olduğunu unutmamak gerek,Tanrı sevgidir ve öfkelenmesi çok zor bir varlıktır,bizler tanrının suretinde yaratıldık ama aradaki farklardan biri ise tanrı yalan söyleyemez,söylemez değil söyleyemez yani böyle bir özelliği yok herneyse yolunuz açık olsun.

 21. ismail
  Mart 9, 2018, 4:26 pm

  hasan Kuranı Kerimde domuza ve maymuna çevrilen insanlardan bahsediliyor. bunların insanlık ömründen eksiltiliyor ölümlerinden sonra domuz yada maymun olarak bir daha dünyaya geliyorlar. insanlığın hakkını veremeyenlerin burnu sürtsün amaçlı derece düşümüdür bu. bunu bilmemek müteşabi saymak müthiş eksikliktir. öte alemde cehennem yine var. cehennemde nasıl yanmakda donmakda aç susuz kalmakda irin içmekde zehir yemekde varsa dünyyadada böyle derece düşümüyle sürünmek var.

 22. ismail
  Mart 9, 2018, 4:40 pm

  christ hemen bokunuda atmışsın. kanserden ölen bir sürü ate biliyorum. kanser genelde evinde hayvan besleyenlerde oluyor. atelerde besliyor. ne yapalım bişeylermi yamayalım. kuranı kerim herşeyi açık olarak yazsada kişi aklı ve ilmi kadarını alır. sen bir ayetten bir anlam çıkarırsın oda işine geldiği gibi yorduğundan muhtemelen yanlış olur. alim 9 a kadar anlam çıkarır hepside doğru olur.

 23. ismail
  Mart 9, 2018, 4:58 pm

  insan tanrının suretinde yaratıldı bu tevratta geçiyor. Kuranı Kerimde yüce Allah bir eliyle göğü yaydığını diğer eliyle düreceğini söylüyor. Allah nur üstü nurdur diyor. kendisini tarif ettiği bir başka ayet elektriğin tarifine bire bir uyuyor. cevher olarakda anıyor kendini. bunlar misallerdir. bizimişimiz Allahı şekle şemale sokmak değil görmeden iman etmek emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaktır.

 24. Hasan Coşgun
  Mart 13, 2018, 4:38 pm

  Apaçık olan kitabın Allahtan geldiğine şüphe olmamasıdır. Yoksa araba kullanmayı tarif etse hangi zamana hangi arabayı nasıl kullanacaksın onu sürmeden, ya da başka bir deyişle herşey madem belli ise iyi ve kötü niye var derler adama, yazılan her kitap bile okuyanı tarafından farklı algılanabilirken kuranda algı tektir, bu açıktır, iyi insan olup Allah’a ortak koşmayacaksın bu sanki Allah la aramızda açık bir senet gibi, Ali imran 7.ayet ne diyor muhkem ayetler varken bazıları müteşabih ayetlerin peşinde koşarlar diyor.İşte konunun özeti tam da bu ayet.Demek ki ayetler anladığımız açıklıkta değil ki bazıları yanlışa gidiyor,nasıl ki herkesin parmak izi farklı aynı şekil anlayış ve iradeside farklı olabilir işte burada da açık olan tek gerçek Allah bize şah damarımızdan daha yakındır,aramasını bilene.Kuran bize yeter.

 25. mustafa
  Nisan 8, 2018, 6:29 pm

  SALAT NAMAZ MI DUA MI YOKSA BAŞKA BİR ANLAMDA MI ?
  salat kelimesini namaza nasıl bağlandığını görelim şimdi aşağıda miraç ta neler olduğunu yazan bir alıntıdır
  NAMAZ MİRAÇTA MI FARZ KILINDI MÜSLÜMANLAR DİYE SORSAK CEVAP EVET DEDİNİZ

  Beş vakit namazın farz kılınması
  Burada Cenab-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa (as), elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in (asm) Huzur-u İlâhiye müracaatı ve Hz. Musa (as) ile diyalogu devam etti. (Buhari) BUDA MİRAÇTA GEÇEN BİR OLAYDIR

  NAMAZ MİRAÇTA 50 VAKİTTİ DİYORLAR DİYE SORDUĞUNDA ALLAH BİLDİĞİNDEN ZORU GÖSTERİP KOLAYLAŞTIRDI DİYE CEVAP VERİRLER VE 5 VAKİT NAMAZLA 50 VAKİTLİK SEVAP KAZANIRSINIZ DİYORLAR ŞİMDİ

  MİRAÇ NE ZAMAN OLDU MÜSLÜMANLAR 621 YILINDA DEDİNİZ
  PEYGAMBERİMİZE PEYGAMBERLİK NE ZAMAN VERİLDİ MÜSLÜMANLAR 610 YILINDA
  KURANIN İLK SURESİ HANGİSİDİR MÜSLÜMANLAR ALAK SURESİ İLK 5 AYET DEDİNİZ

  NAMAZ NASIL KILINIR MÜSLMANLAR BAKARA SURESİ 125 AYET HAC SURESİ 26 AYETLER ARASI
  NAMAZ KAÇ VAKİTTİR MÜSLÜMANLAR İSRA SURESİ 78 AYET HUD SURESİ 114 AYET VE TAHA SURESİ 130 AYET
  NAMAZ KAZA EDİLİR Mİ MÜSLÜMANLAR NİSA 101 VE 102 AYETLER BU AYETLERE GÖRE EVET BAKARA 239 GÖRE HAYIR
  DİYORSUNUZ SİZLER
  SALAT NEDİR MÜSLÜMANLAR NAMAZDIR DUA DIR VE DESTEKTİR
  ENFAL SURESİ 35 AYET ALAK SURESİ 9-10 AYET AZHAP SURESİ 56 AYETLER DİYORSUNUZ
  KURANA SORALIM SİZİN ÇEVİRİLERE GÖRE
  NAMAZ MİRAÇTA MI FARZ KILINDI EY KURAN
  ALAK SURESİ 9-10 AYETLER BAKARA SURESİ 239 AYET NİSA SURESİ 101 VE 102 AYETLER DAHA ÇOK YAZILIR DAHA KILDIĞINIZ NAMAZI MİRAÇTA FARZ OLMADIĞINI KURAN HEMEN YALANLADI
  EY KURAN MİRAÇ VAR MIDIR İSRA SURESİ 1 AYETE BAK MİRAÇ DOĞRU
  SALAT NEDİR KURAN NAMAZ MIDIR CEVAP ARADIK
  ÇEVİRELERE GÖRE DESTEK DUA NAMAZ ÇIKIYOR YALNIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ KURAN

  gerçek anlamını buldum çok şükür hemde ALLAH’A ŞÜKÜR HEMDE KURANA SORARAK

 26. ismail
  Nisan 12, 2018, 11:35 am

  hasanın mantığıyla bütünn hadis külliyatlaarını çöpe atacağız. toplamayauğraşanlar boşuna uğraşmış demekki. sen ben islamı yeterince anlayabilirmiyiz. destekleyici bilgiler olmasınmı. hadislerde arada uydurma olan çıkabilir. dinşini bilen doğruyu yanlışı ayırır. herşey müteşabi değildir. bazı ayetler gayet açıktır. ne yazıyorsa odur.

 27. Hasan Coşgun
  Nisan 12, 2018, 4:43 pm

  Kuranla yeni tanışan bir Çinliye senin bunu anlaman için hadis kitaplarına bakman lazım dersek ilk sorusu Allah bu kitabı eksik mi göndermiş olur, ikinci sorusu madem hadisler çok önemli neden Buhari ve Tirmizi peygamberimizden 200- 250 yıl sonra bunları topladıktan sonra içinden büyük bir çoğunluğunu atmışlar kabul etmemişler, onlar bu hadisleri atarken niye suçlanmıyorlar ve son olarak bu kadar önemli olan hadisleri peygamberimiz niye kendi zamanında toplamamış ve toplatmamış, ötekiler peygamberimizden daha iyi mi bilmişler.

 28. ismail
  Nisan 13, 2018, 4:49 am

  peygamberiimizin zaten herşey ezberinde ancak okuma yazması yok.. sorulana göre söylüyor millet kaydediyor. çinliler Allahada peygamberimizede kuranadda inanmaz kaldıki hadislere inansın. madem Kurana inanıyorsun peygamber ne verirse onu alın emrinden kasıt hadislerdir. demekki detaylara ihtiyaç var. mevzusubile geçer. Kuranda helva tarifini göster diyene bilmediğinizi bilene sorun ayeti gösterilir. hadisler 630larda toplanmış saklanmış. kağıt 793te geliyor bağdata. bundan sonra yeni yazıcılar çıkmış. uydurma olduğu belli olan kimi hadisler atılmış. doğruluğu şüpheliler var. kesin doğrular var.doğruyu yanlışı insan aklı bulur.
  islam coğrafyasında müslüman gözüküp islam düşmanı olan çok fazla münafık var. uydurma hadisler peygamberimizi ve islamı karalama amaçlı bunların dayaması. bunlar yüzünden ilim deryası hadisleri atamayız.

 29. ismail
  Nisan 13, 2018, 6:54 am

  çinlinin birisi müslüman oluyor. kabeye hacca geliyor. adam hacda iken vefat ediyor. kimsesi yok. cenaze sahipsiz kalacak. peygamberimiz valinin rüyasına girip haber veriyor. valinin emriyle büyük bir kalabalıkla namazı kılınarak kalkıyor cenaze.. git çinde anlat bakalım umursayacaklarmı.
  ……
  abd de zenginin birisi ölmüş 1940ların başlarında. kadının birisi benim çocuğum ondan deyip mahkemeye başvuruyor. dna testi yok ozaman. babalık testi yapamıyorlar. hukukcular ne yapalım diye avrupada soruyor. komşu ülkelerden birisinde istanbul müftüsü . nasuhi bilmene yönlendiriliyorlar. gelip istanbula bilmene soruyorlar. çocuğun kanından ölünün kuyruk sokumuna akıtın emerse babasıdır diyor. abdliler ülkelerine gidiyor. önce yabancıbirinin kanını döküyorlar ölünün kuyruk sokumu kemiğine döküyorlar emmiyor. sonra o kanı silip bahsi geçen çocuğunkini döküyorlar. onu emiyor ve çocuk mirascı oluyor. bu olay ölüde bile bilmediğimiz bir şekilde canlılık olduğunuda gösterir. emin ol o müftü bunu hadislerden öğrendi. abdliler etkilendimi hayır. neden bilerek inkar.
  …..
  Kuranda uyuşturucu yasağı yok denir. ama hadis kitaplarında yetiştirerek satarak ölüme sebep olan ve bunu kullanarak bu sebeple ölen ebedi cehennemliktir der.
  biz daha neleri koyup üstün geldik ate sitelerde. hadisler sağolsun.

 30. Haziran 12, 2018, 10:45 am

  Kuranda ceLişkiye düşme sakın yeryuzu akLı oLupta kuLLanamıyan ahmakLarLa doLudur buda benden sana geLsin kardeş bir dakka dusunme yetisi edin kendine okuyarak anLayarak birde su ayete bak Onun ıLmınden hiç kimse hiç birşey kavrayamaz senki dinazorLara gecmiş sin 100 sene biLe yok hayatın gördün gidiyorsun bu nedir dusunmezmisin haLa akıL erdiremiyecekmisin Apacık kuran indirdik demiş sen yasadığın doneme bak daha bilim adamları bile dinazorların kemiklerini bulduda goremedi yasayamadı o devri simdi sana canakkaleyi sorsam neler yasadın desem cevabın ne olurdu 🙂 hadi bunuda gec sen 50 yasındasın diyelim 60 sene evvelki had,iseyi sorsam ne cevabın olurdu, sen incik boncukta kaLmıs sın bokunda boncuk arayan ahmağın ta kendisisin 🙂 kendine geL siLkeLen Allahın yarattığı yerLeri sorguLamak sanamı kaLdı sik kadar abeyninLe şimdi bana nasıL musLumansın diyebiLirsin sen hakettiğin cevabı aLdın benden ok

 31. Kerem asılcan
  Ağustos 6, 2018, 5:19 am

  Güzel bir yazı olmuş
  Yukarıdaki YouTube videosunu izlemenizi ve değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim 🙏

Comment pages

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: